• +40 21 305 4612
  • tedxuniversityofbucharest@unibuc.ro
  • Bucharest, Romania

Speakeri - TEDx University of Bucharest

Rodica Zafiu

Rodica Zafiu

Rodica Zafiu este profesoară la Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti, Departamentul de lingvistică, şi cercetător la Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” al Academiei Române. De-a lungul timpului a publicat o serie de cărți precum: Poezia simbolistică românească (1996), Naraţiune şi poezie (2000; Premiul „Timotei Cipariu” al Academiei Române), Diversitate stilistică în româna actuală (2001), Limbaj şi politică (2007), 101 cuvinte argotice (2010). A publicat mai multe lucrări în colaborare, cea mai recentă fiind The Oxford History of Romanian Morphology, dar și studii de specialitate, articole şi recenzii în jurnale renumite ale domeniului.

Rodica Zafiu contribuie de 32 de ani la o rubrică săptămânală cu tematică lingvistică: în Luceafărul între 1990 şi 1993, apoi în România literară din 1993 până în 2012, în Dilema veche din 2012 până în prezent. Are numeroase contribuţii la cercetarea conectorilor discursivi, a mijloacelor lingvistice ale modalizării, evidențialității şi aproximării, a fenomenelor de gramaticalizare și pragmaticalizare. Printre alte teme de interes se numără și: discursul politic și jurnalistic, suportul lingvistic al strategiilor retorice, limba română vorbită,  argoul, raportul scriere-oralitate, tendinţele limbii române actuale, procesul de standardizare lingvistică.

Limba română și internetul: un bilanț provizoriu. Ce se pierde și ce se câștigă?

În discuția și reflecția pe care o propunem, întrebarea-cheie este următoarea: ce s-a schimbat mai profund în limbă ca urmare a comunicării intense în mediul online și ce este doar un fenomen superficial, ilustrând pur și simplu capacitatea permanentă de adaptare și reechilibrare a limbii și a gândirii?

Ultimele decenii, dominate de dezvoltarea rapidă a comunicării mediate de computer, au produs pretutindeni schimbări în limbajul curent și în practicile de comunicare. În limba română, transformări evidente sunt cele lexicale și stilistice: intrarea în uzul curent și chiar extinderea metaforică a unor terminologii de specialitate, în majoritate de sursă engleză, producând numeroase derivate, expresii și locuțiuni; răspândirea unor procedee de formare a cuvintelor, creative și ludice (abrevieri, acronime, jocuri de cuvinte); interferențele puternice între scris și oralitate, între diferitele registre ale limbii, manifestarea în scris a colocvialismelor, a argoului și a violențelor de limbaj. Semnificative sunt și amestecul de coduri (limbaj verbal, simboluri grafice, imagine), amestecul lingvistic – cel mai adesea cu treceri bruște între română (în varietățile ei sociale și chiar regionale) și engleză –, relaxarea unor norme (de punctuație, ortografie) și constituirea unor practici lingvistice și a unor subcoduri comunicative de grup. Schimbările reflectă un raport permanent între creativitate și clișeizare, între globalizare și afirmarea identităților locale, între public și privat, între utilitar și estetic, între deschiderea către o cantitate infinită de informație și închiderea în credințele și opiniile unor mici comunități constituite ad-hoc.

Tehnologia în permanentă modificare a creat limite (la care vorbitorii au găsit permanent soluții de adaptare) și apoi le-a anulat, deschizând noi posibilități (dimensiunea mesajelor, disponibilitatea semnelor diacritice, corectarea automată a textului, componentele audio și video etc.). Schimbările mai tulburătoare țin de generalizarea unui mod de comunicare fragmentar, esențialmente dialogic, cu pierderea interesului pentru structura interioară a argumentării monologice, pentru ambiguitate și complexitate, pentru scrierea și rescrierea în căutarea formei celei mai bune, independente de un feedback imediat.

  • Locație

    Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografie „I.L. Caragiale”, Sala Atelier, str. Matei Voievod, nr. 75-77, București.

  • Email

    tedxuniversityofbucharest@unibuc.ro